EN

Adatkezelési nyilatkozat 

 

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (1027 Budapest, Margit krt. 44. félemelet. 1.) adatkezelőként magára nézve kötelező érvényűnek tekinti ezen jogi közlemény tartalmát.
Adatkezelési alapelveinket az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően alakítottuk ki, így különös tekintettel az alábbi törvényekre:
•    1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
•    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány fenntartja magának a jogot az adatvédelmi nyilatkozata megváltoztatására, a változásokról tájékoztatást ad. Bármely kérdés felmerülése esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és válaszolunk.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kötelezi magát a weboldalának látogatói és támogatói személyes adatainak védelmére, tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogot. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, minden, az adatok biztonságát garantáló biztonsági, technikai és szervezési intézkedést meghozunk.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány internetes oldalain megadott minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adományozáshoz szükséges személyes adatok megadása az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulásnak minősül. Felhívjuk az Alapítvány részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, adatközlőként kötelességük az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az űrlapok kitöltése során megadott adatokat rögzítjük, az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésre szolgálnak. Az Alapítvány a megadott adatokat adatbázisában rögzíti, és azokat a későbbiekben adománygyűjtés céljából felhasználja, az adatok felhasználásával az érintetteket megkeresheti. Ezen adatkezelési célt az érintett megtilthatja.
Ön, mint látogató bármikor kérheti személyes adatainak törlését elérhetőségeink bármelyikén. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Adatok kezeléséről

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a mentoalapitvany@mentoalapitvany.hu címen. A személyes adatok törlését a mentoalapitvany@mentoalapitvany.hu címen lehet kérni.

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Címzett előzetes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása kell ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel (ide értve az elektronikus levelezést) megkeresse. A fent említett jogszabály 6. § (4) bekezdése értelmében azonban postai reklámküldemény a Címzett előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül is küldhető, ha a Szolgáltató biztosítja, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám a továbbiakban nem küldhető.

2. A Címzett a reklámajánlatok küldéséhez való előzetes és kifejezett nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Címzett bármikor korlátozás, indokolás nélkül, és ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Címzettet. A Címzett a a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, telefon, nem, születési dátum, kapcsolat az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal, dátum, időpont.

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány
1027 Budapest, Margit krt. 44. félemelet. 1.
mentoalapitvany@mentoalapitvany.hu

ADOMÁNYOZZON!
Fizetési tájékoztató
Vásárlási tájékoztató
IRATKOZZON FEL
HÍRLEVELÜNKRE!
Név:
E-mail:

Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2013, created by Black IT & Creatree